Mälestuskilde — vendlus kestab…

Käesolev kirjutis on jätkuks Aarne Vahtra sissejuhatusele Korporatsioon Fraternitas Estica ajaloolise alguse kohta (EE # 43,27.10.06).

20. saj sõjad, revolutsioonid, okupatsioonid ja anneksioonid on paisanud Estica vennad üle maailma laiali. Alljärgnev on arvuline ja geograafiline ülevaade, mille tagapõhjaks on Estica juubelialbum (1957).

1939. a oli korporatsioonis 438 liiget. Milline on nende saatus olnud?

• Esimese . . . → Read More: Mälestuskilde — vendlus kestab…

Eesti Korporatsioonide Liidu aastapäev

Eesti Korporatsioonide Liit tähistas oma 91. aastapäeva laupäeval, 22. aprillil Tartu College’i suures saalis. EKL-i selle aasta presideeriv organisatsioon, korp! Rotalia oli pidustuse vastutav läbiviija esimehe vilistlase dr. Toivo Miljani kindla käe all.

EKL 91. aastapäev Torontos

EKL rajati 15. märtsil 1915 Tartus, selle asutajateks olid korporatsioonid Vironia, Frat. Estica, Sakala, Ugala ja . . . → Read More: Eesti Korporatsioonide Liidu aastapäev

Kaasakiskuv konkurents hästikorraldatud võrkpalliturniiril

Korp! Sakala ja korp! Filiae Patriae saavutasid esikohad tasavägiste mängude finaalidel

Nagu möödunud nelja aasta jooksul, tulid Kanada eesti akadeemiliste organisatsioonide võrkpalliturniiril esikohale taas korp! Sakala mehed, võites finaalmängus Eesti Üliõpilaste Seltsi meeskonda Kanadast. Mängud, mis olid kohale kutsunud kümme võistkonda, toimusid Scarborough College’i Taimo Pallandi nimelises suurvõimlas laup., 7. veebr.

Peale ülalmainitute olid esindatud . . . → Read More: Kaasakiskuv konkurents hästikorraldatud võrkpalliturniiril

Korp! Fraternitas Estica 95. aastapäeva pidustused Tartus ja Torontos

Käesoleval aastal tähistas maikuus korp! Fraternitas Estica nii Tartus kui ka Torontos oma 95. aastapäeva juubelit.

Kui viis aastat tagasi sõitsid kolm korp! Fraternitas Estica Kanada koondise liiget Tartusse tähistama 90. juubelit, siis seekord oli kokku neliteist fraterit Kanadast (üks Vancouveri osakonnast, üks Calgary’st, üks Ottawa’st ja ülejäänud Suur-Toronto piirkonnast), kes võtsid ette teekonna Tartusse, . . . → Read More: Korp! Fraternitas Estica 95. aastapäeva pidustused Tartus ja Torontos

Pilguheit taasasutamisse

Kui korp! Fraternitas Estica taastamisele Eestis selgitust otsida, siis on vaid juhus, et 1988. aastal õppisid Tartu Ülikoolis Vallo Nuust, Margus Sanglepp ja siinkõneleja. Ilmavaateline lähedus oli sõpruskonda toonud Ainar Ruussaare. Teotahe, ideedeküllus, eestimeelsus ja püüd hariduse poole olid märksõnad, mis meid iseloomustasid.

1980ndate lõpp Eestis oli rezhiimi poolt unustamisele määratud vana otsimise ja taasleidmise . . . → Read More: Pilguheit taasasutamisse

Ajaloolisi ja arhitektuurilisi andmeid Vanemuise 54 kohta

Maja Vanemuse 54 ehitati 1913. aastal insener Fromhold Kangro projekti järgi kaupmees G. Lellepile kuuluva üheperekonnaelamuna. Samal aastal tegi F. Kangro teise natuke muudetud projektivariandi. Villa kuulub juugendiga seotud heimatkunstist lähtuvate hoonete hulka ja on üheks Tartu parimaks selle stiili näiteks. . . . → Read More: Ajaloolisi ja arhitektuurilisi andmeid Vanemuise 54 kohta

Korp. Fraternitas Estica 30-aastane

9. mail 1937 võis Tartu korp. Fraternitas Estica tagasi vaadata oma 30-aastasele viljakale olemasolule. Sel puhul korraldati ka vastavad pidustused, mis olid tõmmanud kokku üle maa vilistlasi ja kaasvõitlejaid. Pidustused algasid 8. mail balliga „Vanemuises”, mis toimus heatujuliselt vastavalt ilustatud saalides umbes 600 kutsutud külalise, vilistlase ja kaasvõitleja osavõtul. 9. mail korraldati samas aktus, mil . . . → Read More: Korp. Fraternitas Estica 30-aastane

Savo tervitus Fraternitas Esticale

Oma ajaloo esimest veerandsada pühitsevale sõprusliitlasele korp. Fraternitas Estica’le saadame veljesmaalt sõbralikumaid tervitusi.

Meie leiame, et korp. Frat. Estica on rajatud rahvuslikule põhjale. Meie teame, et korp. Frat. Estica oma praeguse ja endise liikmeskonnaga on töötanud rahvuslikus meeles oma maa ja rahva tuleviku huvides.

Selles loos kajastub veene, et ainult kindlale ja kõikumatule rahvuslikule põhjale . . . → Read More: Savo tervitus Fraternitas Esticale

Läti vabariigi presidendi tervitus

Tervitan südamest korp. Fraternitas Estica’t XXV aastapäeva puhul. Kasutan võimalust, et avaldada oma tõsist rõõmu südamliku vahekorra üle, mis on valitsenud korp. Lettonia ja korp. Fraternitas Estica vahel juba viimase asutamise ajast saadik Tartus, kelle alma materi varjul Lettonial oli võimalus luua lähemaid sõprussidemeid tänase juubilariga. Mäletan südamlikkust, mis valitses tol ajal meie vahel ja . . . → Read More: Läti vabariigi presidendi tervitus

Lettonia tervitus Fraternitas Esticale

Ühine ajalugu läbi paljude sajandite, ühesugune kultuur, ühine vabadusvõitlus ning ühised oleviku ja tuleviku huvid on tugevasti sidunud eesti ja läti rahvad, kes südamlikus sõpruses on andnud teineteisele käe. Kõige elavamalt kannab neid tundeid omas südames mõlema rahva ülikoolis õppiv noorsugu ja erilised sõpruse sidemed ühendavad Fraternitas Esticat Lettoniaga.

Need sidemed pole mitte uued. Need . . . → Read More: Lettonia tervitus Fraternitas Esticale