Põhimõtted

 • Korporatsioon Fraternitas Estica ülimaks püüdeks on teenida Eesti rahvast ja maad lähtudes Eesti rahva enesemääramise kustumatust õigusest riiklikule iseseisvusele.
 • Fraternitas Estica on vankumatult truu oma lipukirjale: Teos õiglane ja vahvas, ustav sulle, Eesti rahvas!
 • Fraternitas Estica hoiab aus oma värve – sinine, roheline ja valge. Värvid on liikmeid ühendavaks ja nende ideaale sümboliseerivaks märgiks korporatsiooni eesmärkide taotlemisel.
 • Fraternitas Estica liikmed on veendunud, et vennalikule koostööle rajatud sõprusorganisatsiooni kaudu suudetakse kõige tõhusamini oma eesmärke taotleda.

Eesmärk ja ideoloogilised alused

Korporatsioon Fraternitas Estica on eesti rahvusse kuuluvaist akadeemilistest isikutest koosnev meesorganisatsioon, mille eesmärgiks on:

 • siduda Korp! Fraternitas Estica liikmeid vaimsete sidemete kaudu kogu nende eluajaks terviklikuks ühiseks vennalikuks pereks, mis isiklike eluraskuste ja muude asjaolude tõttu kunagi ei kaoks
 • süvendada omavahelist vennalikku suhtlemist, vastastikust toetamist ja siirast abivalmidust igas olukorras
 • kasvatada oma liikmed kõrgete kõlbeliste ja eetiliste väärtustega isiksusteks, kes ausust ja otsekohesust eelistavad kõigele muule
 • virgutada oma liikmeid vaimsele tegevusele luues organisatsioonilises ühtekuuluvustundes võimalusi nende huvide rahuldamiseks
 • aidata kaasa kõrgema hariduse saamiseks vajalike eelduste loomiseks eestlastele üldiselt ja olla kõigiti abivalmis eriti oma liikmetele kõrgema hariduse taotlemisel
 • viljeleda rahvusliku mentaliteedi süvendamist ja säilitamist, kusjuures eelistatakse vaimu võimule, vabadust rahule, ja sisu vormile
 • kasvatada oma liikmeid eesti rahvast ja maad, eesti keelt ja eesti omakultuuri armastavaiks, austavaiks ja arendavaiks kodanikeks
 • arendada eestipärase ja eestimeelse haritlastüübi väljakujundamist, eestipärase elulaadi, perekonnaelu ja kodu säilitamist
 • korp! Fraternitas Estica ei tegele parteipoliitikaga;
 • koos töötada teiste akadeemiliste ja muude organisatsioonidega ühtuvate eesmärkide taotlemisel