Lettonia tervitus Fraternitas Esticale

Ühine ajalugu läbi paljude sajandite, ühesugune kultuur, ühine vabadusvõitlus ning ühised oleviku ja tuleviku huvid on tugevasti sidunud eesti ja läti rahvad, kes südamlikus sõpruses on andnud teineteisele käe. Kõige elavamalt kannab neid tundeid omas südames mõlema rahva ülikoolis õppiv noorsugu ja erilised sõpruse sidemed ühendavad Fraternitas Esticat Lettoniaga.

Need sidemed pole mitte uued. Need algasid juba siis, kui eesti ja läti üliõpilased alles õppisid mõlemale rahvale ühises Tartu ülikoolis. Mõlema rahva üliõpilased olid seal asetatud väga ühesugustesse oludesse. Neid mõlemaid vaimustas palav armastus oma rahva ja oma maa vastu. Oma rahvusliku iseteadvuse arendamine ja oma rahvuslikkude püüete väljakujundamine oli mõlema noorsoo eesmärgiks algusest peale kuni eesti ja läti üliõpilaste rahvuslikkude ringide ja organisatsioonide asutamiseni. Mõlema rühma püüded põrkasid samadele takistustele, milliste vastu tuli ühteviisi võidelda: valitseva saksluse eitava ülespidamise ja vene administratiivse rõhumise vastu. Nii on juba algusest peale tekkinud võitluse vendlus eesti ja läti üliõpilasnoorsoo vahel. Rohkem kui ükskord on eesti üliõpilane Lettonia relvadega pidanud võitlust oma vaenlastega, ja samuti on eesti üliõpilaste toetus Lettoniale sageli olnud tugevaks abiks. Vormilise kuju omandasid eesti ja läti üliõpilasnoorsoo suhted kartelliga, millise eneste vahel asutasid Fraternitas Estica ja Lettonia 1908. aastal ja milline kestab tänapäevani.

Lettonia ületulekuga Latvia ülikooli juurde Riiga pole suhted Fraternitas Estica ja Lettonia vahel lõdvenenud, vaid väldanud endise südamlikkusega. Pole möödunud ühtki kummagi korporatsiooni pidu, mil Fraternitas Estica poleks näinud enese juures külalisi Lettoniast, või Lettonia poleks võinud vastu võtta Fraternitas Estica liikmeid.

Lettonia 60-aastasel asutamise juubelil osutas Fraternitas Estica Lettoniale kõige suurema sõpruse ja täheipanu tunnustuse, mis üldse võimalik ja milline meie korporatsioonide elus on täiesti eraldi seisev nähe: ta annetas Lettoniale oma sini-rohelis-valge lipu. Sellest päevast peale, pühalikult säilitatuna ja lugupeetuna, seisab Fraternitas Estica lipp, tihedalt liibudes Lettonia rohelis-sini-kuld värvidega, Lettonia vapi kõrval, ja iga lettoonus, vaadeldes oma korporatsiooni pühamaid märke, näeb seal tihedas ühenduses tõusvat ka Fraternitas Estica kõige kõrgemat sümbolit.

Praegu rõõmuga ja vaimustusega rutates Fraternitas Estica 25. aasta juubelile, vastab Lettonia sellesama kõige kõrgema ja kallima andega, kui oma kõigutamatu truuduse ja kõige suurema sõpruse tunnustusega Fraternitas Esticale.

Näidaku see kõige kõrgemate annetuste vahetus, et seal, kus asuvad Fraternitas Estica värvid, alati on ka Lettonia värvid, ja kus on Lettonia lipp, saab olema ka Fraternitas Estica oma.
Elu tõsistel silmapilkudel, nagu ka pidustustel ja rõõmupäevadel alati seal kus on frater esticus, ikka leidub ka lettoonus. Ei ole Lettonial südamlikumat soovi, kui see, mis ta täna pühendab oma õele Fraternitas Esticale 25 aasta pidu puhul:
Vivat, crescat, floreat in aeternum !

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

*