Savo tervitus Fraternitas Esticale

Oma ajaloo esimest veerandsada pühitsevale sõprusliitlasele korp. Fraternitas Estica’le saadame veljesmaalt sõbralikumaid tervitusi.

Meie leiame, et korp. Frat. Estica on rajatud rahvuslikule põhjale. Meie teame, et korp. Frat. Estica oma praeguse ja endise liikmeskonnaga on töötanud rahvuslikus meeles oma maa ja rahva tuleviku huvides.

Selles loos kajastub veene, et ainult kindlale ja kõikumatule rahvuslikule põhjale . . . → Read More: Savo tervitus Fraternitas Esticale

Läti vabariigi presidendi tervitus

Tervitan südamest korp. Fraternitas Estica’t XXV aastapäeva puhul. Kasutan võimalust, et avaldada oma tõsist rõõmu südamliku vahekorra üle, mis on valitsenud korp. Lettonia ja korp. Fraternitas Estica vahel juba viimase asutamise ajast saadik Tartus, kelle alma materi varjul Lettonial oli võimalus luua lähemaid sõprussidemeid tänase juubilariga. Mäletan südamlikkust, mis valitses tol ajal meie vahel ja . . . → Read More: Läti vabariigi presidendi tervitus

Lettonia tervitus Fraternitas Esticale

Ühine ajalugu läbi paljude sajandite, ühesugune kultuur, ühine vabadusvõitlus ning ühised oleviku ja tuleviku huvid on tugevasti sidunud eesti ja läti rahvad, kes südamlikus sõpruses on andnud teineteisele käe. Kõige elavamalt kannab neid tundeid omas südames mõlema rahva ülikoolis õppiv noorsugu ja erilised sõpruse sidemed ühendavad Fraternitas Esticat Lettoniaga.

Need sidemed pole mitte uued. Need . . . → Read More: Lettonia tervitus Fraternitas Esticale

Esimehe tervitus

Korporatiivne vaim Eesti üliõpilaskonnas on sama vana, kui haritlaskond. Oma praeguse ulatuse aga saavutas ta peale visat heitlusaega. Need heitlusajad peegelduvad Fraternitas Estica tekkimisloos, mille 25. aastapäeva meie 9. mail s. a. pühitseme.

ksv! Friedrich Akel

Esimese kodumaal asutatud rahvusliku üliõpilaskorporatsioonina tuli Fraternitas Estical meie kultuuriloos täita tähtis missioon — kasvatada vennalist ühistunnet Eesti . . . → Read More: Esimehe tervitus

Tuleviku sammas ja lootus

Eesti soost Tartu üliõpilaste orgniseerumise ülevaade on prof. J. Kõpu poolt armastuse ja autorile omase asjalikkusega kirja pandud 1925. a. ilmunud “Eesti Üliõpilaste Seltsi” ajaloos. Seda tööd rikastavad tähtsal määral andmed dr. H. Rosenthali kapitaalteosest “Kulturbestrebungen des estnischen Volkes”, kus kaasaegne ja kaastegelane huvitavates detailides valgustab eesti vaimlise elu arengut n. n. “ärkamisajast” kuni käesoleva . . . → Read More: Tuleviku sammas ja lootus

Auvil! Aleksander Paldrocki tervitus

AJAMÕÕDU tulbal seistes kerkib mul küsimus, kas on Fraternitas Estica neid paleusi saavutanud, milleks ta asutati ja kuidas peaks tema tegutsemine tulevikus kujunema nende taotlemisel.

Konvendi lipukirjaks on “Teos õiglane ja vahvas, ustav sulle Eesti rahvas” ja selle lipukirja all on sündinud noorte kasvatamine. Aeg näitab mulle, et ainult tahtejõulisi isikuid saab selle lipukirja omandamisele . . . → Read More: Auvil! Aleksander Paldrocki tervitus