Läti vabariigi presidendi tervitus

Tervitan südamest korp. Fraternitas Estica’t XXV aastapäeva puhul. Kasutan võimalust, et avaldada oma tõsist rõõmu südamliku vahekorra üle, mis on valitsenud korp. Lettonia ja korp. Fraternitas Estica vahel juba viimase asutamise ajast saadik Tartus, kelle alma materi varjul Lettonial oli võimalus luua lähemaid sõprussidemeid tänase juubilariga. Mäletan südamlikkust, mis valitses tol ajal meie vahel ja . . . → Read More: Läti vabariigi presidendi tervitus

Lettonia tervitus Fraternitas Esticale

Ühine ajalugu läbi paljude sajandite, ühesugune kultuur, ühine vabadusvõitlus ning ühised oleviku ja tuleviku huvid on tugevasti sidunud eesti ja läti rahvad, kes südamlikus sõpruses on andnud teineteisele käe. Kõige elavamalt kannab neid tundeid omas südames mõlema rahva ülikoolis õppiv noorsugu ja erilised sõpruse sidemed ühendavad Fraternitas Esticat Lettoniaga.

Need sidemed pole mitte uued. Need . . . → Read More: Lettonia tervitus Fraternitas Esticale