Mälestuskilde — vendlus kestab…

Käesolev kirjutis on jätkuks Aarne Vahtra sissejuhatusele Korporatsioon Fraternitas Estica ajaloolise alguse kohta (EE # 43,27.10.06).

20. saj sõjad, revolutsioonid, okupatsioonid ja anneksioonid on paisanud Estica vennad üle maailma laiali. Alljärgnev on arvuline ja geograafiline ülevaade, mille tagapõhjaks on Estica juubelialbum (1957).

1939. a oli korporatsioonis 438 liiget. Milline on nende saatus olnud?

• Esimese Vene okupatsiooni ajal jäid kadunuks: NKVD poolt vangistatud 28, mõrvatud 7 ja küüditatud 19 liiget, ning mobilisatsiooni tulemusena 55 liiget — kokku 109 inimest.
• Saksa okupatsiooni ajal: 12 langesid lahingutes, sõjaväes hukkus 27 ja teadmata jäi kadunuks 10 meest — kokku 49 liiget.
• Aastatel 1937—57 suri 24 liiget; andmed puuduvad 29 isiku kohta; Eestisse jäi 1944. a sügisel 35 ja välismaale põgenes 192 liiget — kokku 280.

Seega nõudis sõda suurt inimkaotuse lõivu — 158 liiget (38% liikmeskonnast), sh Estica auvilistlane, Eesti Vabariigi president Konstantin Päts.

Vabas maailmas kasvas Estica liikmeskond jõudsalt, rahuldades vendluse põhimõtteid, olles moraalseks toeks kodumaale jäänud vendadele ja selgitades asukohamail okupeeritud kodumaa olusid.

Mõned arvud: 1950. a oli välismaal juba 235 liiget, 1956. a — 307 (enamus Rootsis, Kanadas ja USAs). Uue elu ülesehitavad saavutused peegeldusid liikmeskonna suurenemise, eriti noorte juurdekasvu näol.

Heaks näiteks on 1974. a välismaise liikmeskonna suurus ja ulatus: Rootsis 137 liiget, Kanadas 117, USAs 116, Austraalias 19, Saksamaal 8, Brasiilias 6, Argentiinas 3, Soomes 3, Inglismaal 2, Belgias 1, Venetsueelas 1, Shveitsis 1 — kokku 412 liiget.

Geograafiline ulatus on iseloomustav Kanadale, meie uuele asukohamaale, mille ulatus läänest itta on 6500 km. 1974. a. oli siin liikmeid: Torontos 69, Montrealis 18, Vancouveris 17, Ottawas 3, Halifaxis 3, Calgarys 2, Edmontonis 2, Victorias 2, Winnipegis 1. Alakoondised tegutsesid Torontos, Montrealis ja Vancouveris. Mujal asuvad liikmed võtsid üritustest osa võimaluste kohaselt.

Aktiivne oli tegevus Ottawas, kus regulaarsed üritused toimusid Eesti Korporatsioonide Liidu tähe all. See oli väga praktiline, kuna liikmete arv sealsetes organisatsioonides oli liiga väike iseseisvaks tegutsemiseks.

Need mõned mõttekillud aitavad illustreerida Korporatsioon Fraternitas Estica elujõulisust ja selle põhimõtete rakendamist väljaspool Eestit. Aktiivne ülemaailmne tegevus kestab, mis peegeldub Estica 100. aastapäeva albumis, mille väljaandjaks on Estica Eesti koondis.

Juhtub see artikkel pihku mõnele vennale, kes viimastel aastatel on ühistegevusest eemale jäänud ja hingelt ometi meie vend, siis olete oodatud meie juubelipidustustele kevadel 2007.

http://www.eesti.ca/index.php?op=article&articleid=14772

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

*