Jutlus korporatsioon Fraternitas Estica 100. aastapäeva jumalateenistusel

Apostel Paulus ütleb 2Kr 6:10, et me oleme kui need, kellel ei ole midagi ja kelle päralt on kõik.

Teame, et rahva ja kultuuri tulevik sõltub haritlastest. Nad on nagu faalanksi tipp, mis lõikub tulevikumõjutuste tumedasse, hajusasse massi ja rajab teed kõigile, kes järgnevad. Mida tugevam on see tipp, seda tugevam ja võimekam on rahvas.

. . . → Read More: Jutlus korporatsioon Fraternitas Estica 100. aastapäeva jumalateenistusel

Teos õiglane ja vahvas…

Korporatsioon Fraternitas Estica 100-aastane

Tartu Ülikool, UNIVERSITAS TARTUENSIS, asutati a. 1632, kuid alles 1802. aastast alates sai ta vaheaegadeta tegutseda ning kujunes piirkonna rahvastele euroopaliku kõrghariduse templiks.

Üliõpilaskonna organiseerimisel võeti malli Euroopas tegutsenud korporatsioonidelt. Esimestena loodi piirkondliku iseloomuga korporatsioonid: Curonia (1820), Estonia (1823), Livonia (1824) jt.

Eesti üliõpilaste koondamise mõte hakkas idanema ärkamisajal, kui põlisrahva . . . → Read More: Teos õiglane ja vahvas…

Fraternitas Estica 100!

Kilde ja mõtteid Toronto esticuste ühiskonnapanusest Alljärgnevad read on mõeldud lisana Eesti Elus hiljuti ilmunud artiklitele seoses korp! Fraternitas Estica 100. juubeliga.

Käesolev kirjutis toob lugejale valitud kilde Fraternitas Estica Kanada koondise Toronto osakonna liikmete tegevusest siinse eesti ühiskonna heaks. Juttu pole fraterite sisetegevusest oma konvendi piires.

Fraternitas Estica lipukiri ehk põhjusmõte on: . . . → Read More: Fraternitas Estica 100!

Mälestuskilde — vendlus kestab…

Käesolev kirjutis on jätkuks Aarne Vahtra sissejuhatusele Korporatsioon Fraternitas Estica ajaloolise alguse kohta (EE # 43,27.10.06).

20. saj sõjad, revolutsioonid, okupatsioonid ja anneksioonid on paisanud Estica vennad üle maailma laiali. Alljärgnev on arvuline ja geograafiline ülevaade, mille tagapõhjaks on Estica juubelialbum (1957).

1939. a oli korporatsioonis 438 liiget. Milline on nende saatus olnud?

• Esimese . . . → Read More: Mälestuskilde — vendlus kestab…