Fraternitas Estica 100!

Kilde ja mõtteid Toronto esticuste ühiskonnapanusest

Alljärgnevad read on mõeldud lisana Eesti Elus hiljuti ilmunud artiklitele seoses korp! Fraternitas Estica 100. juubeliga.

Käesolev kirjutis toob lugejale valitud kilde Fraternitas Estica Kanada koondise Toronto osakonna liikmete tegevusest siinse eesti ühiskonna heaks. Juttu pole fraterite sisetegevusest oma konvendi piires.

Fraternitas Estica lipukiri ehk põhjusmõte on: TEOS ÕIGLANE JA VAHVAS, USTAV SULLE EESTI RAHVAS. Minu teada pole praegu ega ole olnud meie keskel ühtegi frater esticust, kes oma tegevuses poleks olnud õiglane. Julgen väita, et selles osas on Fraternitas Estica liikmed oma lipukirja vande ausalt täitnud. Aga kas oleme oma tegevuses ka vahvad olnud? Seda on juba raskem tõestada, kuna siin on tegemist subjektiivse hinnanguga. Kuid ka sellele küsimusele vastan jaatavalt, kuna ma ei tea ühtki siinses eesti ühiskonnas juhtivalt tegelevat või tegelnud frater esticust, kes poleks endale võetud ülesandeid täitnud. Seepärast arvan, et oleme igaüks oma võimete ja olemasolevate ressursside kohaselt endale võetu „vahvalt” läbi viinud!

Meie lipukirja teises osas lubab organisatsioonile vande andnud liige omarahvale ustav olla. Võtaksin luubi alla Torontos ja selle ümbruses elavate frater esticuste panused, mida nemad eesti ühiskonnale on andnud. Paljud neist on eesti ühiskonna tegevust aastakümnete vältel oma erinevate panustega rikastanud; piirdun siinkohal vaid üksikutega ja vabandan nende ees, keda kirjutisele antud leheruumi piirangu pärast olen nimetamata jätnud.

Vaatleme lähemalt järgmiste esticuste panust: auvil! Ilmar Heinsoo, auvil! Laas Leivat, auvil! Valdek Raiend, vil!vil! Hans Lupp, auvil! Walter Pent, Priit Aruvald, Avo Kittask, Thomas Heinsoo, Ülo Isberg, Vaado Sarapuu, Aarne Vahtra, Charles Kipper ja Johannes Pahapill.

Auvil! Ilmar Heinsoo pikaajaline panus EV aupeakonsulina Kanadas ja tihti ka ühiskonna „kodurahu kohtunikuna” on meile kõigile teada. Tema äkiline lahkumine aktiivsest ühiskondlikust tööst mõned aastad tagasi jättis sügava tühimiku, mida nüüd katavad tema korporatsioonivennad, auvil! Laas Leivat ja vil! Thomas Heinsoo. Laas Leivati ühiskondliku panuse paunas on peale eelpoolmainitu veel Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) töö aastatepikkune juhtimine. Tema kauaaegseks tubliks eelkäijaks oli hiljuti manalasse lahkunud vil! Hans Lupp, kes oli ühtlasi Eesti Sihtkapital Kanadas asutaja ja kauaaegne esimees ning Toronto Eesti Täienduskoolide „isa“.

Viimased pool tosinat aastat on EKN-i juhimantlit kandnud Fraternitas Estica vil! „laululind“ Avo Kittask koos hiljuti ootamatult lahkunud vil! Priit Aruvallaga, keda aastakümneid tundsime tubli EKN-i peasekretärina ja terava sulega eesti vabadusvõitlejana.

Mõni aeg tagasi igavikku lahkunud auvil! Valdek Raiendi panus Kanada eesti sõjameeste organisatsioonide juhatustes, EKN-i juhatuses, Eesti lipu 100. juubeli toimkonnas, Eestis elanud Vabadussõja veteranide abistamises ning E.E.L.K. häälekandja Eesti Kirik tegevtoimetajana oli laialdane ja mahukas.

Ottawa vil! Walter Pent on aastakümnete jooksul andnud tubli panuse Parlamendimäel toimunud Balti õhtute korraldamisel ning vil! Ülo Isberg on meile kõigile hästi tuntud kui Eesti Maja Torontos tegelik „peremees“, kus tema sõbralik ja abivalmis ühiskonna teenindamine on igati märkimisväärne!

Fraternitas Estica vil!vil! Vaado Sarapuu, Aarne Vahtra, Charles Kipper ja Johannes Pahapill on kõik siinses eesti kultuurielus kopsaka panuse andnud: Vaado Sarapuu on ajalehe Eesti Elu Online töökas toimetaja ning siinsete ürituste peamine foto- ja videomees; Aarne Vahtra on Tartu College’i kultuuriprogrammi raames teatrietenduste korraldaja; Charles Kipper aga tunnustatud koorijuht ja oskuslik saatja. Johannes Pahapilli tunneme kui üht Kanada-Eesti vahelise kultuurisilla ehitajat, Tartu College’i asutajaliiget ja ettevõtte esimest majandusjuhti ning Fraternitas Estica kauaaegset esindajat Tartu College’i nõukogus; samuti Eesti Kunstide Keskuse nõuandva kogu endist esimeest ja praegust abiesimeest; kauaaegset Balti Liit Kanadas juhatuse liiget ning esimese Balti ärindus-ümarlaua korraldajat. Siinne ühiskond tunneb Johannest ka Tartu College’i juurdeehitusplaani toetajana. Koos idee algatajaga – Korp! Sakala auvil! arhitekt Elmar Tampõlluga ja mõne teisega leiab Johannes, et ilma lisapõrandapinna loomiseta Tartu College’is võib juhtuda, et tunduv osa meie organisatsioonide poolt viimase poolesaja aasta jooksul Kanadas loodud kultuurivaradest ja ajaloolise väärtusega arhiivimaterjalidest võib kaduma minna.

Lõpuks tuleks mainida, et Toronto esticused koos oma Montreali ja Vancouveri osakondade vendadega on peale Kanada eesti ühiskonnale antud panuse ka põgusa majandusliku toetuse andnud oma organisatsiooni Tartu konvendimaja restaureerimiseks (restaureeritud majast on kirjutisele lisatud pilt). Maikuu algul toimuvad seal Fraternitas Estica ülemaailmsed juubelipidustused. Jääb vaid soovida sinnasõitvale Toronto-fraterite grupile toredat vennastuspidu ja lõbusat kommerssi!

VIVAT CRESCAT FLOREAT FRATERNITAS ESTICA IN AETERNUM!

vil! Johannes Pahapill

http://www.eesti.ca/?op=article&articleid=15703

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

*