Mälestuskilde — vendlus kestab…

Käesolev kirjutis on jätkuks Aarne Vahtra sissejuhatusele Korporatsioon Fraternitas Estica ajaloolise alguse kohta (EE # 43,27.10.06).

20. saj sõjad, revolutsioonid, okupatsioonid ja anneksioonid on paisanud Estica vennad üle maailma laiali. Alljärgnev on arvuline ja geograafiline ülevaade, mille tagapõhjaks on Estica juubelialbum (1957).

1939. a oli korporatsioonis 438 liiget. Milline on nende saatus olnud?

• Esimese . . . → Read More: Mälestuskilde — vendlus kestab…