Jutlus korporatsioon Fraternitas Estica 100. aastapäeva jumalateenistusel

Apostel Paulus ütleb 2Kr 6:10, et me oleme kui need, kellel ei ole midagi ja kelle päralt on kõik.

Teame, et rahva ja kultuuri tulevik sõltub haritlastest. Nad on nagu faalanksi tipp, mis lõikub tulevikumõjutuste tumedasse, hajusasse massi ja rajab teed kõigile, kes järgnevad. Mida tugevam on see tipp, seda tugevam ja võimekam on rahvas.

. . . → Read More: Jutlus korporatsioon Fraternitas Estica 100. aastapäeva jumalateenistusel