NATO tunnustas Eesti reservohvitseri kõrge autasuga

Kaitseväe reservohvitser major Ülo Isberg pälvis kolmanda eestlasena teenistuse eest NATO operatsioonil NATO eriteenete medali.

NATO tunnustas Major Isbergi eriteenete medaliga silmapaistva teenistuse eest NATO Treeningmissiooni avalike suhete ülemana Iraagis selle aasta esimesel poolel.

„Ülo oli oma teenistuses alati teavitustöö eesliinil ja tutvustas avalikkusele järjekindlalt NATO Treeningmissiooni panust Iraagi julgeolekujõudude – armee ja . . . → Read More: NATO tunnustas Eesti reservohvitseri kõrge autasuga

President andis ühele kaitseväelasele ajutise auastme

President Toomas Hendrik Ilves andis ühele kaitseväelasele teenistuse ajaks välisriigis kuni missiooni lõpuni ajutise sõjaväelise auastme.

President andis kaitseväe juhataja ettepanekul kapten Ülo Isbergile teenistuse ajaks välisriigis kuni missiooni lõpuni majori ajutise sõjaväelise auastme.

Kapten Isberg hakkab teenima Iraagis NATO treeningmissiooni avalike suhete ülemana, vahetades sel ametikohal välja kaptenmajor Ingrid Mühlingu.

Kapten Isberg on Iraagis . . . → Read More: President andis ühele kaitseväelasele ajutise auastme

Kapten Ülo Isberg jätkab Eesti Ohvitseridekogu Kanadas esimehena

1. novembril toimus Toronto Eesti Majas Eesti Ohvitseridekogu Kanadas peakoosolek, kus valiti organisatsiooni esimeheks Kanadas ja mujal tuntud ning Eesti Kaitsejõudude ülesandel korduvalt välismissioonidel osalenud kapten Ülo Isberg, kes ka juhatas koosolekut. Protokollis n-ltn. Markus Alliksaar.

Majandusaruande esitas n-ltn. Peeter Leppik, revisjonikomisjoni aruande ül-ltn. Uno Põld. Tegevusaruande ja järgmise aasta tegevuskava luges ette esimees. Selle . . . → Read More: Kapten Ülo Isberg jätkab Eesti Ohvitseridekogu Kanadas esimehena

Mälestuskilde 22-st aastast Kanada eesti ühiskonna teenistuses

Olles olnud ametis Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) peasekretärina 22 aastat, avaldan allpool mõned huvitavad mälestuskillud aastate vältel toimunud sündmustest, mis ei kujuta endast põhjalikku ülevaadet minu tegevusest EKN-i teenistuses.

Mäletan hästi seda 1983. a. ilusat suvist juulikuu päeva, kui viibisin sõpradega ühe Jõekääru suvila juures. Ootamatult ilmus sinna EKN-i tolleaegne esimees Laas Leivat, kellel endal . . . → Read More: Mälestuskilde 22-st aastast Kanada eesti ühiskonna teenistuses

Ülo Isberg – tahtsin midagi Eesti heaks teha

Teisipäeval sõitis koos Estpla-11 kergejalaväerühmaga Iraaki koalitsioonivägede (Multinational Corps-Iraq) teavitusosakonna teenistusse reservohvitser Ülo Isberg (52).

Kanadas väliseesti kogukonnas üles kasvanud Isberg teenib Eesti eest Iraagis kuni jõuludeni. Selle teenistuse ajaks sai esimese reservohvitserina välismissioonile sõitev Isberg kapteni aukraadi.

“Ma ei ole selle peale mõelnud, et kui ohtlik Iraagis võiks olla,” ütleb missiooniajaks kapteni aukraadi saanud . . . → Read More: Ülo Isberg – tahtsin midagi Eesti heaks teha

Esimene reservohvitser suundub välisoperatsioonile

Pühapäeval, 12. juunil alustab esimese reservohvitserina välismissiooni kapten Ülo Isberg (52).

Seni aktiivse reservohvitserina tegutsenud kapten Isberg vahetab välja alates möödunud aasta detsembrist Iraagi koalitsioonivägede (Multinational Corps-Iraq) teavitusosakonnas teeninud kapten Neeme Brusi.

“Minu ülesandeks on Eesti avalikkuse informeerimine ja meie sõdurite toetamine,” ütles kapten Ülo Isberg.

Ülo Isberg on lõpetanud Kanadas kõrgkooli majanduse erialal . . . → Read More: Esimene reservohvitser suundub välisoperatsioonile