In memoriam: Mäido Kari

Eesti rahvas kaotas 2. juulil tuntud organiseerija ja tegutseja Eesti vabaduse põllul. Seda suurt kaotust tunnistas Eesti Vabariigi President sõnadega: „Langetan leinas pea oma hää tuttava, Eesti Vabariigi Valgetähe teenetemärgi kavaleri Mäido Kari mälestuseks. Tema tegevus Ülemaailmses Eesti Kesknõukogus aitas meie rahval kõige raskematel aegadel hoida elus Eesti ideaale ja meie vabaduse aadet. Mäido juhitud . . . → Read More: In memoriam: Mäido Kari

In memoriam: Mäido Kari

Mäido Kari sündis 14. veebruaril 1934 Pärnus Handu ja Veera Kari esimese lapsena. Kooliteed alustas ta Võhmuta algkoolis 1942. 1944 põgenes perekond Eestisse tungivate punavägede eest Saksamaale. Koolitee jätkus Saksamaal esmalt Stolzenau ja seejärel Oldenburgi Eesti Gümnaasiumis. 1949 emigreerus perekond USAsse ja Mäido lõpetas New Yorgi Benjamin Franklini nimelise keskkooli 1952. Teenistusest USA sõjaväes lahkus . . . → Read More: In memoriam: Mäido Kari