Korp. Frat. Tartuensis võeti EKLi liikmeks

29. mail toimus korp. Frat. Tartuensise vastuvõtmine Eesti Korporatsioonide Liitu. Selleks oli EKL-i presideeriva korporatsiooni Rotalia ruumidesse kokku kutsutud pidulik koosolek, millest osa võtsid kõikide EKL-i kuuluvate korporatsioonide eestseisused, EKL-i vilistlaskogude esindajad ja samuti ka Frat. Tartuensise eestseisus ja vil.-kogu esimees.

Piduliku koosoleku avas EKL-i esimees üliõpilane Joh. Pedak, andes lühikese ülevaate EKL-i ajaloost ning . . . → Read More: Korp. Frat. Tartuensis võeti EKLi liikmeks