In memoriam: Aarne Hans Vahtra

vil! Aarne Hans Vahtra

24. mai 1940 – 27. jaanuar 2011

Kui ookeani tagant jõudis minuni kurb sõnum Aarne Vahtra lahkumisest, lõi kõigepealt silme ette elevus, mis oli järgnenud ta põgenemisele kodumaalt 1982. a septembris, mil ta juhtis eesti teatraalide delegatsiooni Pariisis. Loomulikult ei jõudnud ajakirjandusse sellest ainsatki sõna, jahmatav uudis liikus . . . → Read More: In memoriam: Aarne Hans Vahtra